Umowa najmu mieszkania. O czym najczęściej się zapomina?

Zdarzyło ci się odebrać mieszkanie niezdatne do użytku, albo zostałeś wyeksmitowany bez podania przyczyny? Ostatnie lata pokazują, że Polacy niewiele wiedzą o prawach przysługujących zarówno najemcy, jak i wynajmującemu.

Stan techniczny mieszkania

Zdarzyło ci się odebrać mieszkanie w fatalnym stanie technicznym? To nagminny problem wynajmujących, którzy po zerwaniu umowy z najemcą, orientują się, że ich mieszkanie jest zniszczone. Często nic nie można w takiej sytuacji zrobić, z powodu braku spisanego protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania. Taki dokument zawiera dokładny opis stanu technicznego mebli i sprzętów, znajdujących się w mieszkaniu w momencie przekazania mieszkania. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której trzeba zainwestować w remont mieszkania, po poprzednim lokatorze.

Dokładne ustalenia z wynajmującym

Umowa powinna dokładnie określać ustalenia dotyczące ewentualnych napraw i remontów. Kto powinien naprawić cieknący kran, albo zepsute drzwi od szafy? Często budzi to wątpliwości i nieprzyjemne sytuacje.

Przede wszystkim jednak umowa musi zawrzeć dokładne wytyczne na temat ponoszonych opłat. Dotyczy to remontów, jak i samego czynszu oraz wszelkich tzw. „dodatkowych opłat”, które mogą budzić wątpliwości.

Wypowiedzenie umowy

Właściciel może wypowiedzieć umowę najmu, jednak musisz wiedzieć, w jakich sytuacjach jest to możliwe. Jeśli umowa jest sporządzona na czas określony to nie może zostać zerwana z innych przyczyn niż te, które są w niej zawarte. Do najczęstszych przyczyn należą:

  • podnajem mieszkania osobom trzecim,

  • zaległości w czynszu,

  • poważne zaniedbanie mieszkania.

W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, kodeks cywilny przewiduje trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Takie wypowiedzenie jednak nie wymaga żadnego uzasadnienia ze strony właściciela mieszkania.

Istnieją jednak sytuacje wyjątkowe. W przypadku narażania życia i spokoju innych mieszkańców, albo nagminnego nieregulowania opłat, wynajmujący może wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony bez zachowania terminu wypowiedzenia.