Utrata mieszkania. Kiedy komornik może zająć naszą nieruchomość?

Z czym wiąże się zajęcie twojego mieszkania przez komornika? Jak postępować w momencie zajęcia nieruchomości? Zebraliśmy dla ciebie najważniejsze informacje.

Na czym polega zajęcie nieruchomości?

Zajęcie nieruchomości to wpis do księgi wieczystej i wezwanie dłużnika do spłaty długu w ciągu dwóch tygodni. Po dwóch tygodniach, w przypadku nie uregulowania zobowiązania, na wniosek wierzyciela, komornik zleca biegłemu sądowemu wycenę nieruchomości. Gdy wycena jest gotowa, mieszkanie najczęściej trafia na licytację – zwykle przeprowadzaną w sądzie rejonowym.

Musisz wiedzieć!

Nieruchomość zostaje zajęta wraz z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi. W przypadku nie odebrania doręczenia, nieruchomość zostaje zajęta z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Istotna zmiana w przepisach

Do 1 września 2016 r., komornik nie mógł zająć majątku dłużnika, co do którego wierzyciel nie złożył stosownego wniosku. Mógł jedynie poinformować go o stanie i ewentualnym istnieniu majątku, a następnie czekać, aż wierzyciel złoży odpowiedni wniosek o jego zajęcie.

Jednak wraz z tą datą zmieniły się przepisy. Według nowych, komornik nie musi czekać na wniosek, za to może zająć wszystkie składniki majątku dłużnika o których mu wiadomo.

Jak zapobiec zajęciu nieruchomości?

Przede wszystkim musisz odpowiedzieć na wszystkie pytania, które w piśmie przesyła ci komornik. Powinieneś wskazać, czy jesteś zatrudniony i na jakiej zasadzie (w tej kwestii przepisy dotyczące umowy o pracę, o dzieło i zlecenie się różnią). Jeśli jesteś zatrudniony, musisz podać komornikowi konkretne dane pracodawcy.

Nie możesz też zataić informacji o posiadanych przez ciebie nieruchomościach i ruchomościach. Warto też dodać, czy jakikolwiek inny organ prowadzi przeciwko tobie postępowanie. Jeśli zastosujesz się do poleceń komornika, powinieneś wynegocjować warunki spłaty twojego zobowiązania wobec wierzyciela.