Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Warto zabezpieczyć się w ten sposób?

Bank udzielający kredytu hipotecznego ponosi spore ryzyko. Dlatego coraz częściej wymaga się od kredytobiorców dodatkowych ubezpieczeń na wypadek sytuacji losowych.

Ubezpieczenie pomostowe

Ten rodzaj ubezpieczenia stanowi zabezpieczenie kredytu, na czas wpisania hipoteki do księgi wieczystej. W razie, gdybyś w tym okresie okazał się niewypłacalny, bank ma możliwość odzyskania swoich pieniędzy. Nie zwalnia cię to jednak ze spłacanie wszystkich należności.

Okres pomostowy jest szczególnie ryzykownym okresem dla banku. Kończy się on w momencie wpisania hipoteki do księgi wieczystej. Obowiązujące przepisy nie nakazują kredytobiorcom tego rodzaju zabezpieczenia. Jednak bardzo często, brak wykupienia takiej polisy, wiąże się z odmową banku w sprawie udzielenia kredytu.

Ubezpieczenie na życie

Banki wymagają również stosownych ubezpieczeń na wypadek śmierci lub kalectwa kredytobiorcy, tak, aby jego zobowiązania dotyczące spłaty kredytu, przejął ubezpieczyciel. Jednak i same firmy ubezpieczeniowe zabezpieczają się przed takimi przypadkami i zastrzegają np., że w przypadku samobójstwa, albo popełnienia czynu karalnego przez osobę ubezpieczoną, nie ponoszą one odpowiedzialności kredytowej za swojego klienta.

Wiesz, że?

możesz się również ubezpieczyć na wypadek utraty pracy? Warunkiem jest jednak umowa o pracę na czas nieokreślony. Dodatkowo, utrata pracy nie może nastąpić z winy kredytobiorcy. Jednak takie zabezpieczenie sprawdzi się np. w sytuacji bankructwa naszego pracodawcy.

Musisz też pamiętać, że zatajenie stanu zdrowia przed ubezpieczycielem, przed podpisaniem umowy, również będzie skutkować brakiem poniesienia przez niego odpowiedzialnością za kredyt.