Mieszkanie w spadku. Kto i ile zapłaci podatku urzędowi skarbowemu?

Od nabycia spadku i wszelkiego rodzaju darowizn, należy zapłacić odpowiedni podatek. Jego wysokość różni się jednak w zależności od tego, do jakiej grupy podatkowej należysz. Przykładowo: małżonek, dzieci, czy zięć, zapłacą mniej niż rodzeństwo rodziców.

W jakich wypadkach w ogóle nie zapłacisz?

Podatkowi nie podlega nabycie spadku o wartości nieprzekraczającej tzw. „kwotę wolną od podatku”.

Kwoty te wynoszą odpowiednio:

  • 9637 zł – osoby należące do I grupy podatkowej,

  • 7276 zł – osoby należące do II grupy podatkowej,

  • 4902 zł – osoby należące do III grupy podatkowej.

Przynależność do konkretnej grupy podatkowej związana jest ze stopniem spokrewnienia ze spadkodawcą. Do pierwszej grupy należą osoby najbliższe, m.in.: małżonkowie, dzieci,rodzeństwo, rodzice oraz teściowie. W drugiej grupie znajdują się zstępni rodzeństwa. Do trzeciej grupy zaliczani są pozostali nabywcy.

Przyjąłeś spadek – co dalej?

Obowiązek podatkowy otrzymujesz wraz z uprawomocnieniem się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Od tego momentu masz 6 miesięcy na zgłoszenie się do urzędu skarbowego. Jednak przepis ten dotyczy tylko tych osób, u których obowiązek podatkowy powstał po 31 grudnia 2008r. Pozostałych obowiązuje termin 30 dni.

Urząd skarbowy ustala wysokość twojego zobowiązania podatkowego, dając ci 14 dni na uregulowanie zobowiązania. Możesz jednak prosić o umorzenie podatku, zaległości lub odsetek za zwłokę – takie przypadki rozpatruje się indywidualnie. Każdemu również przysługuje prawo do możliwości odroczenia terminu, bądź rozłożenia kwoty zobowiązania na raty.